Waarom ARMOR?
Oorzaken en risico's van hitteletsel

Oorzaken en risico's van hitteletsel

Bij fysieke inspanning produceert het menselijk lichaam warmte. Onder gunstige omstandigheden wordt slechts 20% van alle energie in beweging omgezet, de overige 80% komt vrij als warmte. Het lichaam zal proberen overtollige warmte af te voeren. Het belangrijkste mechanisme hiervoor is zweten. Als het lichaam voldoende warmte kan afvoeren zal de kerntemperatuur niet te veel stijgen.

ARMOR Hitte Monitor risico

Er zijn ook situaties waarbij de warmte onvoldoende afgevoerd kan worden. Een hoge luchtvochtigheid, een hoge omgevingstemperatuur of gebrek aan wind werken de warmteafvoer van het lichaam tegen.

Ook bij het dragen van dichte beschermende kleding, zware bepakking of uitrusting en bij zware lichamelijke inspanning ontstaat soms een situatie waarbij de warmte onvoldoende afgevoerd wordt. Hierdoor neemt het risico op een gevaarlijke stijging van de lichaamskerntemperatuur toe en ligt mogelijk hitteletsel op de loer.

Een ernstige hitteberoerte kan dodelijk zijn

Een hittegerelateerde aandoening kent vele vormen en varieert van milde symptomen zoals duizeligheid, misselijkheid en verwardheid tot levensbedreigend letsel zoals coma of schade aan de organen. Een ernstige hitteberoerte kan dodelijk zijn.

Wereldwijd zijn er jaarlijks vele slachtoffers van hitteletsel te betreuren. Vooral militairen, duursporters, brandweerlieden en arbeidskrachten in de industrie lopen een flink risico op hitteletsel.

Meer weten?

Wilt u weten wat ARMOR Hitte Monitor voor u kan betekenen? Neem contact op met Burak Kara, onze technisch specialist. Hij bespreekt graag de mogelijkheden met u en geeft antwoord op al uw vragen.

Bent u op zoek naar inzicht in hittebelasting?