Licentie ontvangen van US Army voor gebruik van ECTemp-algoritme

De United States Army heeft technologie ontwikkeld waarmee de lichaamstemperatuur van militairen kan worden bepaald uit de hartslagfrequentie. Deze ECTemp-technologie is het resultaat van decennia onderzoek en testen aan de U.S. Army Research Institute of Environmental Medicine. Evalan heeft toestemming gekregen om deze technologie toe te passen in wearables. De technologie detecteert de eerste signalen van oververhitting bij zware lichamelijke inspanning en kan worden ingezet om mensen tegen hitteletsel te beschermen. Evalan brengt deze technologie op de markt in een wearable: ARMOR Hitte Monitor.

Bescherming tegen oververhitting en voorkomen van hitteletsel, zijn belangrijke thema’s in organisaties waar mensen zware lichamelijke inspanningen verrichten. Dit geldt ook voor militaire organisaties. Tijdens intense trainingen, marsen met zware bepakking en andere oefeningen waarbij militairen tot het uiterste gaan, komt oververhitting met regelmaat voor. In deze situaties is het voor individuele deelnemers soms niet meer mogelijk om zelf vast te stellen of de grens naar oververhitting is overschreden. Hitteletsel kan leiden tot permanente beschadigingen in het lichaam. Het Amerikaanse leger heeft jarenlang onderzoek gedaan naar dit probleem en heeft technologie ontwikkeld waarmee militaire trainers en commandanten in staat zijn de hittebelasting van elke individuele militair tijdens een oefening te monitoren. Evalan heeft met deze technologie de ARMOR wearable ontwikkeld waarmee het monitoren van de hittebelasting gemakkelijk operationeel ingezet kan worden.

Hittemonitor ARMOR
Tijdens oefeningen dragen militairen een hartslagmeter om de arm en de kleine ARMOR wearable in hun zak. De wearable bepaalt elke minuut de actuele kerntemperatuur van de militair uit de hartslag gegevens en stuurt die gegevens in real-time door naar een app die is geïnstalleerd op de tablet of mobiel van de trainer. Naast de geschatte kerntemperatuur toont de app ook een Physical Strain Index score, een maat voor de hittebelasting van de militair. Als deze score te hoog oploopt kan de trainer ingrijpen en acties initiëren volgens een protocol. ARMOR wordt momenteel gebruikt in trainingscentra van de Nederlandse krijgsmacht en wordt internationaal getest door andere legereenheden.

Licentieovereenkomst met de US Army
ARMOR is ook geschikt voor gebruik in niet-militaire omstandigheden. Bij zwaar lichamelijk werk, zoals bij brandweeroefeningen, bepaalde industriële werkprocessen en bij intensieve sportactiviteiten bestaan risico’s op oververhitting ook. Deze risico’s worden vaak onderschat. Om ARMOR beschikbaar te kunnen stellen voor dergelijke niet-militaire toepassingen heeft Evalan een licentieovereenkomst getekend met de US Army.