Het team achter ARMOR Hitte Monitor: #1 – Roos Goll, Senior Project Manager

Roos Goll is Senior Project Manager bij Evalan en is vanaf het allereerste begin betrokken bij ARMOR Hitte Monitor. ‘Het is alweer zo’n zes jaar geleden dat ik in contact kwam met de afdeling Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiologie van Defensie’, vertelt ze. ‘Destijds waren zij op zoek naar een systeem om de fysieke belasting en belastbaarheid van de militairen tijdens trainingen en oefeningen te kunnen monitoren. Bij Evalan hadden we al wearables ontwikkeld die hiermee verband hielden en zo is het ontwikkeltraject voor hittemonitoring opgestart.’

Risico hitteletsel
‘Als militairen isolerende kleding dragen of de trainingsintensiteit erg hoog is, kan de lichaamskerntemperatuur tot ongezonde niveaus stijgen, met alle gevolgen van dien voor de gezondheid’, legt Roos uit. ‘Pauzes en vochtinname helpen tegen hitteletsel, maar wanneer en hoe zet je deze maatregelen precies in? En hoe signaleer je dat de lichaamskerntemperatuur mogelijk te hoog wordt?’

Nationaal Technologie Project
‘Deze vragen vormden het uitgangspunt voor onze deelname aan het Nationaal Technologie Project van Defensie. Binnen dit programma hebben we in samenwerking met Defensie gedefinieerd wat het precieze doel van het eindproduct moest worden en hebben we prototypes ontwikkeld en getest’, vervolgt Roos. ‘Daarnaast hebben we het gebruik, draagbaarheid en comfort geoptimaliseerd ten opzichte van bestaande methodes voor hittemonitoring.’

Uitdagingen
‘Tijdens dit ontwikkeltraject kwamen er de nodige uitdagingen op ons pad. Het ECTemp algoritme was een zeer betrouwbare basis, maar hoe maak je de data die hieruit verzameld wordt real-time beschikbaar? Welke informatie is écht belangrijk, en vooral hoe presenteer je die informatie overzichtelijk in 1 scherm? Voorop staat dat ARMOR Hitte Monitor een erg handig hulpmiddel is om hittebelasting te monitoren. De verantwoordelijke supervisor krijgt direct inzicht in de cruciale gegevens en neemt aan de hand daarvan uiteindelijk de beslissing.’

Bekroning
‘Voor mij persoonlijk was het ontwikkeltraject van ARMOR Hitte Monitor heel interessant en leerzaam. Ik vind het heel mooi dat ARMOR Hitte Monitor real-time feedback geeft in echte trainingssituaties. Het geeft me voldoening dat ARMOR helpt om gezondheidsschade te voorkomen en dat de techniek waaraan ik heb gewerkt in de praktijk wordt toegepast en zo bijdraagt aan de gezondheid van mensen. Het verbinden van de techniek met de mens: dát is Industrieel Ontwerpen ten voeten uit. En precies de reden waarom ik ooit voor deze studie koos.’

Toekomst
‘Bij de trainingscentra van Defensie zijn nu ruim 1000 ARMOR Hitte Monitor systemen in gebruik. Maar ook in andere sectoren zie ik mogelijkheden, aangezien ook daar hittebelasting van medewerkers optreedt. Bij brandweerorganisaties en trainingscentra voor hulpdiensten bijvoorbeeld. Of in de proces- en voedingsmiddelenindustrie. En vergeet de duursport niet! Het borgen van de veiligheid van medewerkers of duursporters wordt, terecht, steeds belangrijker.’

‘Technisch zie ik ook nog allerlei mogelijkheden voor ARMOR, bijvoorbeeld door uitbreiding met extra functionaliteiten zoals locatieweergave: zo kan een supervisor op afstand de monitoring uitvoeren. Ook het toepassen van extra sensoren is goed mogelijk, denk dan bijvoorbeeld aan sensoren die fysieke inspanning of de intensiteit van een training monitoren. Zowel technisch als qua toepassingsmogelijkheden zie ik dus volop kansen voor ARMOR Hitte Monitor. Uiteraard blijf ik daar ook nauw bij betrokken!’ besluit Roos enthousiast.

Profiel en achtergrond van Roos
Roos volgde de studie Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. Daarna heeft ze hier haar master Werktuigbouwkunde/ Biomedical Engineering behaald en is ze bij Philips afgestudeerd op een inmiddels gepatenteerde methode voor veiligheidschecklists bij operaties. Roos werkt alweer ruim acht jaar bij Evalan als Senior Project Manager. In deze rol ontwikkelt en begeleidt ze IoT-projecten van ontwerpfase tot implementatie. In haar vrije tijd is Roos fanatiek voetballer en hockeyer.