Het team achter ARMOR Hitte Monitor: #2 – Govert van der Gun, Product Manager

Als Product Manager bij Evalan is Govert van der Gun nauw betrokken bij de ontwikkeling en toepassing van BACE. BACE is de slimme IoT-bouwsteen van ARMOR Hitte Monitor die ervoor zorgt dat de data die verzameld wordt via de hartslagsensor real-time beschikbaar komt op het monitoring device.

BACE Go

‘Voor ARMOR Hitte Monitor zetten we BACE Go in, dit is de mobiele BACE variant: een klein apparaatje dat je als gebruiker zelf bij je draagt. BACE Go staat continue in verbinding met de hartslagsensor en verstuurt de data van de sensor direct naar de monitoring device. Zo krijgt de trainer of supervisor real-time inzicht in de ontwikkeling van de lichaamskerntemperatuur van de deelnemers’, legt Govert uit. ‘Nieuw is dat BACE Go nu ook via het mobiele 4G netwerk data kan communiceren. Zo zijn gebruikers niet afhankelijk van een Bluetooth-verbinding en dat is een flinke verbetering van de gebruiksmogelijkheden: zo hoeft de trainer niet meer in de buurt te zijn om data te ontvangen of kan hij door middel van GPS de locatie van deelnemers traceren.’

Maatwerk in militaire training

‘Als Product Manager ben ik continue bezig met de verdere ontwikkeling van de techniek en gebruiksmogelijkheden van BACE Go. Voor mijn Master Bewegingswetenschappen voer ik momenteel bij de Trainingscentra van Defensie onderzoek uit naar de mogelijkheden om de vermoeidheid van militairen betrouwbaar te meten. Hiervoor kijken we onder andere naar de stapfrequentie en de zogenoemde ‘wobble- index’: de manier waarop mensen bewegen tijdens het lopen. Het bewegingspatroon verandert namelijk als iemand vermoeid raakt. Het conditiepeil van militairen die in opleiding zijn is heel verschillend maar ze krijgen allemaal dezelfde training. Voor degenen met een lager conditieniveau kan dit tot blessures en uitval leiden. Met een passend trainingsschema is het mogelijk om het vereiste trainingsniveau alsnog te behalen. Als je de juiste data nauwkeurig verzamelt kun je identificeren welke militairen zo’n aangepast trainingsschema nodig hebben. Het is de eerste keer dat er op deze manier onderzoek wordt gedaan en dat maakt het extra uitdagend en interessant’, vervolgt Govert.

De toekomst van BACE Go

‘Voor BACE Go voorzie ik drie belangrijke toepassingsgebieden. Allereerst het meten van hittebelasting – hiervoor hebben we ARMOR Hitte Monitor ontwikkeld, in nauwe samenwerking met Defensie. Maar ARMOR Hitte Monitor is veel breder toepasbaar. In branches waar lichamelijke arbeid wordt verricht onder zware of warme omstandigheden is het van belang dat medewerkers veilig kunnen werken. ARMOR Hitte Monitor helpt om het risico op oververhitting te identificeren zodat snel maatregelen getroffen kunnen worden om hittestress, of – nog erger - hitteletsel, te voorkomen.’

Betrouwbaar onderzoek

‘Een andere toepassing is de inzet van BACE Go ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek. Vaak gebeurt onderzoek in een laboratorium- of ziekenhuissetting, wat redelijk belastend kan zijn voor de deelnemers en waarmee niet altijd betrouwbare data kan worden verzameld. Als onderzoekers de onderzoeksdeelnemers uitrusten met BACE Go dan kan de deelnemer in zijn vertrouwde dagelijkse omgeving blijven. BACE Go verbindt automatisch met meerdere sensoren die bijvoorbeeld hartslag, bloeddruk, ademhaling of beweging meten. De data uit de sensoren wordt automatisch aangeleverd aan de onderzoekers, zonder tussenkomst of afhankelijkheid van andere apparaten zoals een mobieltje. Door de inzet van deze techniek creëert een onderzoeker de ideale onderzoekssetting.’

Kansen in gezondheidszorg

‘Ook in de gezondheidszorg zie ik nog veel mogelijkheden voor BACE Go, zowel bij HomeCare (waarbij patiënten op afstand worden gemonitord) als in de verpleeg- en ziekenhuizen. Hoe mooi zou het zijn als de techniek van BACE Go hier ingezet kan worden. Hoe precies? Dat is wat ik graag verder wil onderzoeken. Mijn doel is om technieken te ontwikkelen die ten dienste staan van de zorgmedewerker én cliënten en die het werk en leven van mensen makkelijker maakt. Techniek die écht meerwaarde levert, bijvoorbeeld bij de dagelijkse uitdagingen waar zorgmedewerkers voor staan. Dat is precies waarom ik voor dit vak gekozen heb’, zo besluit Govert.

Profiel van Govert

Na zijn studie luchtvaarttechniek aan de TU Delft koos Govert voor een master biomedical engineering. De menselijke en medische kant van techniek had namelijk zijn grote interesse. Sinds vier jaar werkt Govert bij Evalan, waarvan de laatste anderhalf jaar als Product Manager voor BACE Go. In deze rol krijgt hij veel vrijheid en verantwoordelijkheid om nieuwe kansen en toepassingsmogelijkheden voor BACE Go te ontwikkelen.