ARMOR ingezet bij trainingen brandweer Veiligheidscentrum Spinel

Spinel Veiligheidscentrum is het regionale oefencentrum in Zuid-Holland Zuid waar realistische scenario’s worden nagebootst, zodat de brandweer of andere crisispartners voorbereid zijn op werkelijke crisissituaties. Tijdens trainingen van de brandweer bij Spinel Veiligheidscentrum, wordt hittemonitor ARMOR ingezet om de veiligheid van brandweerlieden te waarborgen.

Veiligheid brandweerlieden waarborgen
Om brandweerlieden zo goed mogelijk voor te bereiden op calamiteiten, is het van belang dat zij realistisch trainen en oefenen. Spinel Veiligheidscentrum biedt hiervoor een oefenterrein waar werkelijke scenario’s worden nagebootst. Bij trainingen met brandbestrijding zijn hoge lichaamstemperaturen onvermijdelijk. Zowel de warmte van de fysieke inspanning als de hitte van de omgeving waarin wordt gewerkt, vormen een gevaar. Het is lastig voor de brandweerlieden om hun lichaamskerntemperatuur goed te reguleren wanneer zij bezig zijn. Dit kan in sommige gevallen leiden tot oververhitting wat vervolgens voor langdurige en ernstige klachten kan zorgen. Om de veiligheid van de brandweer te waarborgen, wordt hittemonitor ARMOR ingezet zodat zij kunnen blijven trainen op het hoogst mogelijke fysieke niveau, met behoud van veiligheidsnormen.

Hittemonitor ARMOR
ARMOR is een wearable waarmee het monitoren van de hittebelasting operationeel makkelijk kan worden uitgevoerd. Tijdens trainingen dragen brandweerlieden een hartslagmeter om de bovenarm en de kleine ARMOR wearable in hun zak. De wearable bepaalt elke minuut de actuele kerntemperatuur van de brandweerman of -vrouw uit de hartslaggegevens en stuurt die gegevens in real-time door naar een app die is geïnstalleerd op de tablet of mobiel van de trainer. Naast deze geschatte kerntemperatuur toont de app ook een Physical Strain Index score, een maat voor de hittebelasting van de brandweerman of -vrouw. Als deze score te hoog oploopt kan de trainer ingrijpen en acties initiëren volgens een handelingsprotocol. ARMOR geeft ook inzicht in de vraag wanneer brandweerlieden opnieuw in actie kunnen komen nadat zij wegens oververhitting tijdelijk rust hebben moeten nemen.

Succesvol getest
ARMOR is succesvol getest tijdens trainingen bij Spinel Veiligheidscentrum. Spinel Veiligheidscentrum en Veiligheidsregio ZHZ hebben twee sets van vijftien ARMOR devices aangeschaft. Zo kunnen brandweerlieden op een veilige manier trainen en kan oververhitting tijdens deze intense trainingen worden voorkomen. Arnold Verweerd, Operationeel Manager Spinel Veiligheidscentrum, concludeert: “Lichamelijke schade door oververhitting is een onderschat risico bij het optreden in ons vak. Door inzage te krijgen in de kerntemperatuur in relatie tot de Physical Strain Index score van de deelnemers, kunnen wij in een vroeg stadium acteren om hitteziektes te voorkomen. Met ARMOR kunnen wij hier beter op sturen en veiliger en verantwoord oefenen.”